Computersupport Apeldoorn is erkend als leerbedrijf. Dit betekent dat wij aan alle voorwaarden voldoen om leerlingen van het MBO een leerzame en volwaardige stage of examenplek te kunnen bieden. Wij kunnen stage optie’s aanbieden aan de volgende opleidingen:

* Medewerker ICT MBO Niveau 2 (25607)
* Medewerker beheer ICT MBO Niveau 3 (25605)
* Expert IT systems and devices (25606) (Niveau 4)

Erkend leerbedrijf

Computersupport Apeldoorn (100403221)

Medewerker ICT (25607) (Niveau 2)

BDe Medewerker ICT support werkt bij of voor bedrijven waar gewerkt wordt met ICT. Dit maakt dat de werkomgeving heel breed is. Hij/zij kan werkzaam zijn bij klein-, midden- en grootbedrijf, profit- en nonprofitorganisaties, (commerciële) bedrijven en (semi-)overheden. Afhankelijk van de omvang en/of inrichting van de organisatie zullen werkzaamheden waarbij de beginnend beroepsbeoefenaar de gebruiker ondersteunt veelal in een servicedeskomgeving plaatsvinden. De Medewerker ICT support voert alle werkzaamheden, die routinematig en standaard van aard zijn, in opdracht uit en houdt zich strikt aan de geldende regels, instructies en procedures. Wanneer iets afwijkt van de opdracht, overlegt hij/zij direct met de leidinggevende.

Medewerker beheer ICT (25605) (Niveau 3)

De allround medewerker IT systems and devices werkt zelfstandig op een ICT afdeling of in een servicedeskomgeving. Hij/zij werkt volgens standaard procedures en methodes en toont binnen vastgestelde kaders, eigen inzicht en initiatief. Hij/zij heeft goede communicatieve vaardigheden en werkt klantgericht.

De Expert IT systems and devices is bij een bedrijf vaak de contactpersoon op ICT-gebied. Hij/zij helpt gebruikers devices te installeren en te gebruiken, lost storingen op en beheert de infrastructuur en applicaties. Daarnaast houdt de Expert IT systems and devices zich bezig met het beveiligen van informatiesystemen en heeft hij/zij een rol bij het bespreken van wensen van opdrachtgevers en dit vertalen naar aanpassingen of vernieuwingen in de IT infrastructuur of applicaties. De Expert IT systems and devices wordt ingezet in verschillende bedrijven in alle mogelijke sectoren van de economie. Hij/zij heeft oog voor de organisatie waar hij/zij voor werkt, heeft een helikopterview en kan goed delegeren. Hij/zij werkt vaak samen met collega’s in projectteams, en heeft de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de IT infrastructuur en devices en het ondersteunen van gebruikers.

Status : doorlopend